Звіти CashFlow та P&L: що це за звіти і чому вони важливі?

Звіти CashFlow та P&L: що це за звіти і чому вони важливі?

Ordage — інноваційний сервіс для автоматизації обліку товарів і складських процесів, що надає компаніям широкий спектр можливостей для ефективного управління бізнесом. Однією з ключових функцій Ordage є звіти CashFlow та P&L (прибутки і збитки), які допомагають керівникам та менеджерам здійснювати стратегічне планування, аналізувати фінансові показники і приймати обґрунтовані рішення для успішного розвитку бізнесу.

Звіти CashFlow та P&L: що це за звіти і чому вони важливі?

CashFlow (рух грошей) — це фінансовий звіт, який відображає всі грошові рухи в компанії за певний період. Він показує, скільки грошей компанія заробляє та як витрачає, включаючи виручку від продажу товарів, оплату витрат, податків та інших витрат. Звіт CashFlow допомагає визначити фінансові потреби підприємства і забезпечити стабільний грошовий потік для покриття всіх зобов'язань.

P&L (прибутки і збитки), також відомий як звіт про прибутки та збитки, відображає фінансовий результат діяльності компанії за певний період. Він включає всі доходи та витрати підприємства і показує чистий прибуток або збиток після врахування всіх витрат.

Визначення

CashFlow (потік грошових коштів) - це звіт, що відображає рух грошових коштів у підприємстві за певний період. Він показує, звідки приходять гроші та куди вони витрачаються.

P&L (Profit and Loss) - це звіт, який представляє фінансові результати діяльності підприємства за певний період, включаючи доходи, витрати та чистий прибуток або збиток.

Обсяги

CashFlow: Включає всі грошові операції: продаж товарів, отримання платежів, виплати кредитів, оплату постачальникам тощо.

P&L: Охоплює тільки доходи та витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства.

Фокус

CashFlow: Покращення ліквідності і фінансового стану підприємства.

P&L: Оцінка рентабельності та ефективності діяльності підприємства.

Вплив на прийняття рішень

CashFlow: Визначення здатності підприємства оплачувати поточні зобов'язання та інвестувати в розвиток.

P&L:  Встановлення ефективних стратегій з метою збільшення прибутку та зниження витрат.

Частота оновлення

CashFlow: Може бути складений на щоденній, щотижневій або щомісячній основі.

P&L: Зазвичай складається на щомісячній або квартальній основі.

Відповідальність

CashFlow: Орієнтований на фінансовий відділ та менеджмент.

P&L: Звітність фінансового відділу, аналіз здійснюється вищим менеджментом та інвесторами.

Обидва звіти є важливими для оцінки фінансового стану підприємства, але мають різні цілі та фокуси. CashFlow допомагає керівникам виробничого бізнесу краще контролювати грошові потоки та забезпечити стабільність компанії в короткостроковій перспективі. З іншого боку, P&L дозволяє оцінити фінансову результативність бізнесу та здійснити стратегічне планування для забезпечення його успішності в довгостроковій перспективі. Обидва звіти є необхідними для прийняття обґрунтованих та інформаційних рішень для підприємства.

Ці звіти критично важливі для грамотного фінансового управління та планування. Вони допомагають керівникам і власникам компаній зрозуміти, наскільки добре функціонує бізнес, які напрямки діяльності приносять більше прибутку, а які потребують оптимізації. Завдяки звітам CashFlow та P&L, менеджмент може приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій, збільшення обороту капіталу та зниження витрат.

А якщо не користуватися звітами CashFlow та P&L?

Відсутність звітів CashFlow та P&L може призвести до ряду проблем для бізнесу:

💢 Нездатність планувати фінансові потреби. Відсутність звітності може призвести до непередбачених фінансових ситуацій, коли компанія не зможе вчасно покрити свої зобов'язання та розрахунки.

💢 Без звітів CashFlow та P&L компанія може не ефективно розподіляти свої ресурси, що призводить до збитків та зниження прибутковості.

💢 Неможливість здійснити аналіз. Без звітів, компанія не може здійснити аналіз своєї діяльності, виявити проблемні напрямки і розробити стратегії для їх вирішення.

💢 Втрата конкурентних переваг. Конкуренти, які використовують звіти CashFlow та P&L, зможуть краще аналізувати свою діяльність, оптимізувати процеси та вирішувати проблеми, що дозволить їм займати більш стабільне положення на ринку.

Я створити звіти CashFlow та P&L в Ordage

Для створення звітів CashFlow та P&L в Ordage, користувачам необхідно:

  1. Зареєструватися в сервісі та створити свій особистий кабінет.
  2. Ввести фінансові дані компанії, такі як доходи, витрати, інвестиції та інші фінансові операції. Або інтегрувати Finmap для якісного формування звітів у обох системах. Всі звіти по товарам та операціям по ним ви зможете побачити в Ordage, а у фінмап відслідковувати всі операції у вашому бізнесі Finmap.
  3. Обрати період аналізу та переглянути результати звіту.
  4. Використовувати отриману інформацію для прийняття обґрунтованих рішень щодо фінансової діяльності компанії.

Крім звітів CashFlow та P&L, Ordage надає користувачам можливість створювати і аналізувати інші важливі фінансові звіти, такі як обсяги продажів, оборотність товарів, прибутковість клієнтів та багато інших. Такий комплексний підхід дозволяє компаніям отримати повний образ фінансового стану та ефективно планувати свою діяльність.

Звіти CashFlow та P&L — важливий інструмент для фінансового управління бізнесом. Вони дозволяють зрозуміти фінансовий стан компанії, приймати обґрунтовані рішення та планувати стратегічний розвиток. Ordage надає зручну інтерактивну платформу для створення звітів CashFlow та P&L, а також інших фінансових звітів, що дозволяє користувачам ефективно управляти своїм бізнесом. За допомогою Ordage, компанії можуть зробити свою фінансову діяльність більш прозорою, ефективною та прибутковою.

Спробуйте весь функціонал Ordage без оплати або отримайте безкоштовну консультацію щодо можливостей Ordage для вашого бізнесу - https://my.ordage.com/page/register_form.