Інвентаризація на підприємстві: необхідність, порядок та складнощі проведення

Інвентаризація на підприємстві: необхідність, порядок та складнощі проведення

Інвентаризація – це процес, що включає у себе перевірку кількості та стану матеріальних цінностей. Незалежно від сфери діяльності та розміру підприємства, інвентаризація — необхідний елемент управління ресурсами та забезпечення фінансової прозорості.

Інвентаризація: кому і для чого?

Кожне підприємство, що використовує матеріальні ресурси в своїй діяльності, має здійснювати регулярну інвентаризацію. Інвентаризація дозволяє провести аудит активів компанії, документально підтвердити їхню наявність, а також переконатися, що вони відповідають всім встановленим критеріям.

Цей процес дозволяє перевірити фізичну присутність активів, повноту врахування зобов’язань, а також витрат, що мають бути розподілені на майбутні періоди. Це також включає виявлення розбіжностей між фактичними та бухгалтерськими даними, а також виявлення активів, які частково знецінилися.

Усі активи і зобов’язання компанії підлягають оцінці, незалежно від того, де вони знаходяться. Це включає предмети, передані  в оренду, предмети, які наразі перебувають на стадії модернізації, а також активи, що знаходяться на стадії ремонту чи зберігаються.

Інвентаризація пропонує ряд переваг, які мають важливе значення для бізнесу:

 • Підвищення прозорості бізнес-операцій. Інвентаризація дозволяє підприємствам мати точне розуміння їхніх активів, усунути розбіжності і забезпечити прозорість обліку.
 • Забезпечення точності бухгалтерського обліку. Проведення регулярної інвентаризації гарантує, що ви будете отримувати повну і об'єктивну інформацію про діяльність і запаси підприємства.
 • Контроль над рухом товарів. Це особливо важливо для підприємств, які залежать від великої кількості товарних запасів.
 • Виявлення та запобігання крадіжкам. Регулярні перевірки можуть допомогти виявити незаконні дії та запобігти потенційним втратам.
 • Планування закупівель. Розуміння стану запасів допомагає в плануванні бюджету і стратегії закупівель.

Як часто і коли проводити інвентаризацію?

Частота проведення інвентаризації залежить від специфіки бізнесу та вимог законодавства. Тут декілька орієнтирів:

 • Щорічна перевірка. В більшості випадків інвентаризація проводиться не рідше, ніж один раз на рік.
 • Щоквартальні або щомісячні перевірки. Для деяких галузей, особливо тих, що мають великий оборот товарних запасів, частіша інвентаризація може бути необхідною.
 • Несподівані перевірки. Це може бути корисно у випадку аудитів, зміни керівництва або підозрі на внутрішні зловживання.
 • Створення графіка інвентаризації. Це допоможе забезпечити, що процес відбувається регулярно та вчасно.
 • Інтеграція з бізнес-циклами. Часто інвентаризація проводиться в кінці фінансового періоду або після великих операцій.

Чи є встановлений порядок інвентаризації?

Так, і, зазвичай, він включає:

 1. Планування. Визначення цілей, складання графіка і вибір методів інвентаризації.
 2. Підготовка. Тут потрібно забезпечити наявність необхідних ресурсів та надати персоналу відповідні інструкції.
 3. Проведення. Стадія, на якій фактично відбувається перерахування та збір даних.
 4. Аналіз. Досліджуються отримані дані, виявляються розбіжності та висуваються рекомендації щодо подальших дій.
 5. Звітність. Останній етап включає підготовку звітів та інших документів для аудиту або внутрішнього контролю.

Проблеми підприємств при проведенні інвентаризації

💢 Час і ресурси. Інвентаризація може бути витратною та часомісткою операцією, що тимчасово блокує основну діяльність підприємства.

💢 Людський фактор. Помилки, недбалість або навмисне викривлення даних можуть призвести до неправильної оцінки.

💢 Складності управління даними. Не завжди легко зберігати, обробляти і аналізувати великі обсяги інформації.

💢 Питання безпеки. Захист даних і конфіденційності інформації завжди важливе питання, яке не завжди закривається.

💢 Неадекватне планування. Брак чіткого плану може призвести до непродуктивного процесу інвентаризації.

Інвентаризація на підприємстві — легко, якщо з Ordage

Ordage — сервіс складського та виробничого обліку, який може допомогти підприємствам вирішити багато з вищезгаданих проблем:

✅ Автоматизація процесу. Ordage дозволяє автоматизувати багато аспектів інвентаризації, що заощаджує час і ресурси.

✅ Підвищення точності. Зменшення людського фактора в процесі підвищує точність даних.

✅ Ефективне управління даними. Сервіс Ordage забезпечує безпечне зберігання та аналіз даних.

✅ Захист даних. Ordage використовує сучасні технології для захисту конфіденційності і безпеки інформації.

✅ Планування та контроль. Ordage допомагає у створенні графіків інвентаризації та слідкує за їх виконанням.

Підготовка до обліку: імпорт файлу з інвентаризацією

Як провести інвентаризацію з Ordage

Ordage – це інструмент, який допомагає вирішити багато проблем, пов'язаних з облікна сучасних підприємствах. Сервіс надає можливість автоматизації процесів обліку, контролю та аналізу товарообігу. Ordage дозволяє значно зменшити кількість помилок, зв'язаних з людським фактором, оптимізує час на проведення інвентаризації та полегшує підготовку відповідної документації.

Спробуйте весь функціонал Ordage без оплати або отримайте безкоштовну консультацію щодо можливостей Ordage для вашого бізнесу - https://my.ordage.com/page/register_form