Метод нарахування та касовий метод: що для себе обрати?

Метод нарахування та касовий метод: що для себе обрати?

У сучасному бізнесі правильний облік та аналіз фінансових операцій має вирішальне значення для ефективного управління підприємством. Інструментарієм в цьому є облік доходів та витрат за методом нарахування або касовим методом. Вибір методу може суттєво впливати на фінансовий стан компанії і на звітність перед податковими органами.

Що таке метод нарахування та касовий метод?

Метод нарахування та касовий метод — це два основні підходи до обліку доходів та витрат. Розглянемо кожен з них детальніше:

1. Метод нарахування

Метод нарахування передбачає врахування доходів та витрат в момент їх нарахування, а не в момент фактичного отримання чи витрати коштів. Це означає, що доходи фіксуються в момент виникнення зобов'язання оплатити послуги або товари, незалежно від того, чи отримано платіж фізично. Такий підхід дозволяє більш точно відображати реальний фінансовий стан компанії та здійснювати більш точні прогнози.

2. Касовий метод

Касовий метод передбачає врахування доходів та витрат тільки в момент фактичного отримання коштів або їх витрати. Отже, доходи враховуються тільки тоді, коли гроші надходять на рахунок компанії, а витрати — коли платежі фізично здійснюються. Цей підхід дозволяє спростити облік, але може не відображати повну картину фінансових операцій компанії, особливо в разі довгострокових контрактів та платежів.

Детальніше можна ознайомитись з методами нарахування та касовим методом у порівнянні:

Визначення

Метод нарахувань: Метод обліку, який враховує фактичні операції та зараховує їх в облікову систему.

Касовий метод: Метод обліку, який базується на фактичних грошових потоках, які надходять та витрачаються підприємством.

Часовий період

Метод нарахування: Звичайно звітний період, такий як місяць, квартал, рік тощо.

Касовий метод: Зазвичай операції враховуються в обліковій системі в момент їх здійснення.

Визначення доходів та витрат

Метод нарахування: Враховуються фактичні операції, які відбуваються на рахунку підприємства.

Касовий метод: Враховуються тільки фактичні надходження грошей, що дозволяє уникнути подвійного обліку при зарахуванні доходів.

Складність ведення обліку

Метод нарахування: Вимагає детального облікового процесу та сторонніх програм  обліку для фіксації операцій

Касовий метод: Може бути меншим за рахунок спрощення процесів звітності та зниження кількості облікових документів.

Динаміка грошових потоків

Метод нарахування: Може відображати затримки між фактичними операціями та їх відображенням у звітах

Касовий метод: Відображає реальні грошові потоки компанії, що дозволяє здійснювати більш точне управління фінансами.

Придатність для різних типів бізнесу

Метод нарахування: Підходить для підприємств зі стабільними грошовими потоками та регулярними операціями

Касовий метод: Ідеальний для компаній з непостійними грошовими потоками, такими як роздрібні торгівельні підприємства та сезонні бізнеси.

Обидва методи мають свої плюси та мінуси, тому важливо врахувати специфіку свого підприємства при виборі відповідного методу обліку для формування необхідних звітів підприємства

Вибір методу обліку доходів та витрат може суттєво впливати на різні аспекти діяльності підприємства:

1. Фінансовий стан компанії

Використання методу нарахування дозволяє отримати більш точну картину фінансового стану компанії, оскільки враховуються всі зобов'язання та доходи незалежно від їх фактичного отримання. Касовий метод може спростити облік, але приховати деякі фінансові ризики та обов'язки.

2. Прогнозування та планування

Метод нарахування надає більш точні дані для прогнозування та планування фінансових показників компанії. Це допомагає здійснювати обґрунтовані рішення та оптимізувати фінансову діяльність.

3. Відображення зобов'язань та платежів

Метод нарахування дозволяє більш точно відображати зобов'язання та платежі перед партнерами, контрагентами та іншими сторонами. Це допомагає забезпечити довіру та підтримку партнерів.

Обираючи між касовим методом та методом нарахування для свого бізнесу, важливо врахувати кілька ключових факторів. Касовий метод підходить для підприємств з непостійними грошовими потоками, такими як роздрібні торгівельні підприємства та сезонні бізнеси, оскільки він дозволяє враховувати тільки фактичні надходження грошей і знижує кількість облікових документів. З іншого боку, метод нарахування підходить для підприємств зі стабільними грошовими потоками та регулярними операціями, оскільки він враховує фактичні операції та зараховує їх у облікову систему.

Ordage & метод нарахування

В Ordage облік господарських операцій відбувається методом нарахування - це означає, що ви завжди отримаєте актуальну інформацію про рух матеріальних активів, замовлень, грошових операцій тощо.

Спробуйте весь функціонал Ordage без оплати або отримайте безкоштовну консультацію щодо можливостей Ordage для вашого бізнесу - https://my.ordage.com/page/register_form.