Собівартість товару: як легко обчислити собівартість виробів за унікальними та серійними збірками

Собівартість товару: як легко обчислити собівартість виробів за унікальними та серійними збірками

Ключовий аспект ефективного управління виробництвом — точне і правильне обчислення собівартості продукції. 

Собівартість — це сукупність витрат, пов'язаних з виробництвом одиниці товару, які включають витрати на сировину, матеріали, працю, амортизацію обладнання та інші витрати. 

Чому це настільки важливо?

  1. Формування адекватної цінової політики. Розуміння реальної собівартості продукції дозволяє підприємствам встановлювати конкурентоспроможні ціни, враховуючи всі витрати на виробництво, збут та прибутковість.
  2. Ефективне планування і управління ресурсами. Обчислення собівартості дозволяє розраховувати оптимальні обсяги виробництва, належно розподіляти ресурси та матеріали, уникати перевиробництва і зменшувати непотрібні витрати.
  3. Аналіз рентабельності та прибутковості продукції. Розуміння собівартості допомагає визначити прибутковість кожного виду продукції та ідентифікувати більш прибуткові напрямки.
  4. Прийняття стратегічних рішень. Лише точне обчислення собівартості виробу може лежати в основі стратегічних рішень, таких як розробка нової продукції, введення нових технологій або розширення виробництва виходячи з питання: «А наскільки це вигідно?»
  5. Оцінка ефективності виробництва. Порівняння фактичної собівартості товару з плановою допомагає оцінити ефективність виробництва, виявити можливі недоліки та резерви для оптимізації виробничих процесів.
  6. Уникнення збитків і зниження ризиків. Невірне обрахування собівартості призводить до неприбуткового виробництва, втрат та збитків, а також зростання ризиків неплатоспроможності підприємства.

Чому підприємствам буває складно вірно обчислити собівартість

Якщо коректна калькуляція собівартості — то настільки важливо, просто підсумуємо всі витрати! 

Здавалось би, і справді нічого складного. Але обчислення собівартості продукції є складним та трудомістким процесом. Велика кількість факторів, що впливають на виробництво, може ускладнити розрахунки та призвести до неточностей і ось тільки частина з них:

💢 Складна структура виробництв, що включає різноманітні дільниці та виробничі процеси. Облік витрат на кожній дільниці та їхнє вплив на кінцеву продукцію може бути трудомістким. Докладніше про те, як автоматизована система управління складом систематизує ваш облік товарів, дивіться в статті.

💢 Змінні витрати (витрати на енергію, сировину та матеріали тощо) можуть змінюватись в залежності від різних факторів, таких як коливання цін на ринку або зміни технологічних процесів. Тоді обчислення змінних витрат стане справжнім викликом.

💢 Коливання валютних курсів. Для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, коливання валютних курсів суттєво впливають на калькуляцію собівартості продукції.

💢 Великий обсяг даних. Підприємства виробництва зазвичай мають великий обсяг даних, які потрібно враховувати при обчисленні собівартості. Тоді використання традиційних методів обліку та обчислень з великою долею ймовірності призводить до помилок та неточностей.

Застосування платформи Ordage для обліку та контролю за виробництвом дозволяє ефективно розраховувати собівартість продукції, аналізувати дані і оптимізовувати бізнес-процеси, що підвищує ефективність виробничих підприємств в умовах сучасного бізнесу.

Як Оrdage допомагає вирішити проблеми обчислення собівартості

Завдяки ряду корисних функцій, Оrdage допомагає підприємствам уникнути негативних наслідків неправильного обчислення собівартості:

✅ Точний облік витрат в рамках всієї номенклатури. Оrdage надає можливість точного обліку всіх витрат на виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали та працю.

✅  Контроль над запасами і залишками. Оrdage допомагає контролювати рух товарів та матеріалів на складі, що забезпечує точність обчислення собівартості.

✅ Аналітика та звітність. Оrdage надає зручну аналітичну звітність, що дозволяє вивчати ефективність виробництва та прибутковість продукції.

✅ Власні технологічні карти: З допомогою автоматизації обліку виробництва Оrdage можна створювати власні технологічні карти (враховуючи збірку і розбірку продукції) для кожного типу продукції, що спрощує процес обчислення собівартості.

Використання Оrdage — сучасне та зручне рішення для автоматизації складу, виробництва й торгівлі яке спрощує облік доходів і витрат підприємства, сприяє оптимізації діяльності компанії та забезпечує конкурентну перевагу на ринку.

Спробуйте весь функціонал Ordage без оплати або отримайте безкоштовну консультацію щодо можливостей Ordage для вашого бізнесу - https://my.ordage.com/page/register_form